dijous, 16 d’abril del 2009

Hi haurà casals d'estiu amb nova fòrmula

Calella tindrà finalment casals d'estiu. Així ho ha anunciat el regidor d'Educació i Ciència.

Josep Torres ha explicat a Ràdio Calella que, malgrat que en els pressupostos d'aquest any no es contemplava la partida per celebrar aquesta activitat estiuenca, s'ha buscat una altra fòrmula que és avantatjosa per a l'Ajuntament. Des d'ara el casal d'estiu municipal es farà a través d'una concessió administrativa.

En qualsevol cas, Torres ha volgut aclarir que no es produiran grans canvis en el funcionament de cara a l'usuari. Fins i tot, es podrien implantar serveis nous i complementaris com ara servei de menjador. On sí que hi podran haver modificacions és a les tarifes i als horaris. Els preus podrien ser més elevats que l'any passat ja que, segons Torres, l'empresa que guanyi l'adjudicació haurà de fer el seu compte de pèrdues i guanys i l'haurà d'equilibrar.

En qualsevol cas, segons Josep Torres, els preus mai seran més alts que els d'un casal d'estiu privat. Per l'Ajuntament la concessió administrativa suposa que el cost dels casals d'estiu sigui zero encara que sí ofereix la infraestructura perquè es puguin fer. Ara aquests dies es donaran a conèixer les condicions per tal que les empreses que hi estiguin puguin presentar la seva candidatura. La concessió serà d'un any prorrogable un més.

Segons Josep Torres, no hi ha cap població de les rodalies que faci amb aquesta fórmula els casals. A la nostra ciutat la Piscina Municipal també està gestionada a través d'una concessió administrativa.