dilluns, 8 de febrer del 2010

Calella aposta per la salut

L’Ajuntament de Calella preveu modificar el planejament urbanístic del sector dret de la part alta de la riera Capaspre per destinar-lo a usos terciaris vinculats a l’àmbit sanitari. Ho va anunciar l’alcalde dijous passat en sessió plenària després de reunir-se amb representants del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i que aquests donessin el vist-i-plau a reconvertir un sector d’aproximadament 87.000 metres quadrats destinats inicialment a zona residencial, hotelera i comercial.

Aquesta era la intenció principal del consistori –que s’havia oficialitzat amb un avenç de modificació del POUM el febrer de 2009- però que s’ha decidit reformular davant la impossibilitat de trobar promotors disposats a invertir-hi.

Ara, i davant l’impuls econòmic previst amb el nou hospital que el govern català construirà al sector annex al Sud-5, l’equip de govern hi vol projectar una zona que doni acollida a empreses vinculades a l’àmbit sanitari. Una opció que defensen com a més factible en l’actual situació de crisi, especialment immobiliària, i que diversificaria l’economia productiva de Calella, segons ha explicat l'alcalde i regidor de Salut, Josep Maria Juhé.

La distribució del sector inclouria, per tant, el nou hospital comarcal a la part alta, a tocar del viaducte de l’autopista; un espai reservat a l’activitat comercial o hotelera; terrenys destinats al sector terciari sanitari; i un petit quadrat a la part inferior per a usos residencials.

A l’altre costat de la riera, el sud-4, no es modificaria i seria d’ús exclusiu residencial.

El sector afectat per aquesta modificació, encara en una fase primària, és de 140.000 metres quadrats –inclòs el centre sanitari- dels quals només uns 60.000 serien de sostre edificable. En tot cas, per l'alcalde aquesta és una aposta estratègica de futur.

Tot just ara l’equip de govern ha definit la nova configuració del sector i, per tant, no es vol parlar encara dels terminis de redacció, aprovació i desenvolupament del que ha de ser un nou eix urbà de la ciutat.