dimarts, 9 de febrer del 2010

CiU es queixa del retard dels pressupostos

Convergència i Unió demana explicacions al govern municipal (PSC-ERC) pel retard en l’aprovació del pressupost per aquest 2010. No entén perquè, quan s’ha arribat al mes de febrer, l’equip de govern ni tan sols els ha fet arribar un esborrany de treball ni evidentment tampoc ha convocat la comissió informativa prèvia al debat de pressupostos.

El resposable d’afers econòmics de CiU, Xavier Pedemonte, ha dit desconèixer completament en quina fase es troba el procés d’elaboració del compte general de la corporació. Considera que això és un símptome clar de “debilitat financera” per part de l’actual equip de govern (PSC-ERC).

Pedemonte ha afegit que “sorprèn sobretot perquè aquest any som conscients que segurament deu ser l’any més difícil de confeccionar aquests pressupostos i esperàvem que realment hi haguessin reunions prèvies davant la situació tant negativa econòmicament que hi ha i poguéssim aportar en un moment de tanta dificultat”.

CiU, davant d’això, posa en dubte la bona gestió de la que ha fet gala el govern municipal en els últims anys. Pedemonte també ha valorat les paraules del regidor d’Hisenda, ara fa uns dies, explicant que l’àrea s’havia centrat en la liquidació dels comptes dels últims tres anys i que això els havia impedit avançar en el tancament del pressupost d’aquest 2010.

Pedemonte ha dit que “aquests comptes porten tant retard que potser no poden passar, a no ser que ara ells tinguin alguna indicació, com nosaltres vam dir en el seu moment, que el fet de no presentar aquests comptes generals podia provocar que després no arribessin subvencions. No sé sabem si s’ha rebut alguna indicació d’aquests tipus i això ha fet que es prioritzés per davant dels presssupostos”.

Pel que fa a terminis, CiU preveu que el govern municipal no presentarà el projecte de pressupost dins aquest mes de febrer. Per portar-lo a aprovació s’ha d’haver celebrat, prèviament, com a mínim una setmana abans, la comissió informativa a la que hi assisteixen els representants de totes les forces polítiques municipals.