divendres, 12 de febrer del 2010

L'ocupació dels aturats

La gràfica de l’evolució de l’atur dels últims 8 anys dibuixa una línia d’alts i baixos amb el pic més alt registrat a gener de 2010. Al 2002, el percentatge de persones aturades en els mesos més crítics segons la dinàmica ocupacional d’una població on la principal activitat econòmica és el turisme va arribar a ser del 8%. Tres anys més tard, al 2005, la punta va ser del 12% per tornar a baixar després, al 2007, fins al 9% de població a l’atur. En dos anys, aquest percentatge s’ha duplicat fins al 18’18% d’aquest 2010, el que representa un total de 1.791 calellencs que no tenen feina.

En tots aquests informes, la base de referència a l’hora de fer el càlcul és la població activa: tots aquells calellencs en edat de treballar que estan actius o estan a l’atur però registrats al Servei d’Ocupació de Catalunya. Per tant, en queda fora tot el segment de població d’entre 16 i 65 anys que per diferents motius no té una feina remunerada, com per exemple els estudiants o les mestresses de casa. Arran de la crisi part de població inactiva ha volgut tornar al mercat de treball i això s’ha de tenir en compte a l’hora d’analitzar les dades d’atur. Ho ha explicat Fabio Valbonesi, tècnic de la regidoria de Promoció Econòmica.

Augmenta l’índex de desocupació però la majoria de persones a l’atur té el que s’anomena un grau d’ocupabilitat mig o alt. Una nota positiva enmig d’aquesta greu problemàtica: “són persones formades, amb estudis, o que tenen experiència dilatada en el seu àmbit i que d’alguna manera que davant la menor, quan hi hagi una oferta de treball aquesta persona es podria incorporar ràpidament al mercat de treball”-ha indicat Valbonesi.

A octubre del 2009, dels 1.552 aturats de Calella, només un 15% tenia un grau d’ocupabilitat baix, el que constitueix l’atur estructural. El Servei Local d’Ocupació recomana, a aquest col.lectiu, posar-se les piles i formar-se.

Des del Servei Local d’Ocupació s’anima a les empreses calellenques a presentar ofertes de treball, ara que s’està preparant la temporada turística, ja que garanteixen presentar candidats que s’adiuen al perfil de treballador que necessiten.