dimarts, 16 de febrer del 2010

Conveni entre l'Ajuntament i el Grup Pa, Vi i Moltó

El darrer ple de Calella va formalitzar un marc de col•laboració entre l'Ajuntament, el Museu Arxiu i el Grup Pa Vi i Moltó. Una relació que a la pràctica ha existit sempre entre l'associació i l'ens municipal, però que ara es plasma sobre el paper per garantir un millor funcionament de la nova galeria cultural del grup i un futur segur per les obres de l'entitat.

Es tracta d'un conveni de col•laboració mútua per establir un lligam entre Ajuntament, Museu i Grup per fer un intercanvi cultural en moments puntuals. Bàsicament consisteix en passar a la nova seu del grup Pa, Vi i Moltó les exposicions que per temps o espai no es puguin fer al Museu Arxiu Municipal. I el grup cediria material al Museu quan els en calgués per completar una col•lecció. El Museu assessorarà també al grup en temes de conservació i presentació d'obres exposades, i la regidoria de Cultura es compromet econòmicament amb l'entitat per subvencionar-los el lloguer de la nova seu. La regidora de l'àrea, Pilar Rocafort, destaca que la formalització del conveni té lloc d'ençà que "l'entitat disposa d'un nou espai fruit d'un canvi que ha hagut de fer perquè l'antiga ubicació no es podia mantenir més temps".

El Grup Pa, Vi i Moltó té dins el seu fons importants col•leccions de numismàtica, arxiu històric de festes tradicionals i populars calellenques, bustos de personatges de la ciutat i una copiosa pinacoteca de destacats pintors locals. Jaume Pruna, president de Pa Vi i Moltó, s'ha mostrat molt satisfet amb el conveni aprovat i l'ha definit com "una connexió i un servei mutu entre el Museu i nosaltres, i ajudar-nos a posar les coses en ordre perquè això tingui més un caire més de galeria cultural que no pas el que hem fet fins ara, que fins ara s'ha portat amb el cor i ara haurem de portar-ho amb el cap i amb el cor".

Jaume Pruna considera que s'ha signat per endavant un conveni on es diu que si en el futur, pels motius que siguin, el grup Pa Vi i Moltó es dissol o desapareix, tot el seu llegat passarà a la ciutat. Val a dir, però, que els responsables del grup no tenen ni la més mínima intenció de tancar el grup, sinó més aviat tot el contrari. L'obertura del nou local el dia 7 de març al vespre els encoratja més que mai a seguir treballant per la ciutat.