dimecres, 10 de febrer del 2010

Segurament al març

Resposta del regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Calella a les crítiques del grup municipal de Convergència i Unió pel retard en la presentació del pressupost d’aquest 2010. Jaume Puig (ERC) ha reiterat que la feina de liquidació dels comptes generals de la corporació del període 2006 al 2008 ha impedit tenir el pressupost tancat en els terminis que el govern municipal desitja i ha avançat que en les properes setmanes es portarà a aprovació.

També la nova conjuntura econòmica i la notable davallada de l’import per transferències de l’Estat, un milió d'euros menys segons Puig, ha obligat la regidoria d’Hisenda a fer estudis complementaris per trobar fórmules d’estalvi. Cosa que ha dilatat encara més el procés. Puig ha manifestat que en aquesta situació es troben molts d'altres ajuntaments i "fa que sigui complicat quadrar el pressupostos, si bé doncs sí que és cert que vam prioritzar els comptes del 2006 i 2007, no hem tingut cap queixa per part de la sindicatura de comptes sinó doncs que entenem que era una prioritat, i no hem pogut repartir la feina” -ha indicat el primer tinent d'alcalde.

El regidor d’Hisenda apunta que el projecte de comptes generals per aquest 2010 estarà tancat i a punt de presentació a ple, com a molt tard, a principis del mes de març. Terminis que, segons assegura Puig, no afectaran l’execució de les inversions contemplades ara per ara. D’una banda, perquè les obres del renovat Pla Zapatero estan en curs i perquè el principal projecte a càrrec del pressupost –la insonorització de la sala d’espectacles de la Fàbrica Llobet- estarà acabat en cinc mesos.

Respecte a la debilitat financera de l’equip de govern -així ho qualificava Convergència i Unió- que posaria en evidència aquest retard, Jaume Puig ha contestat dient que no és temps perdut sinó que s’ha destinat a preparar una proposta molt realista ja que "no ens val fer uns pressupostos perquè llavors no hi arribem i tinguem dèficits negatius que llavors també ens ho criticarien. Nosaltres hem de ser conscients i som molt atents a què els pressupostos han de ser molt reals perquè tampoc hi haurà els famosos romanents positius”.