dilluns, 27 de desembre del 2010

Bones previsions de negoci

El govern de Calella preveu l'obertura de nous negocis a la ciutat l'any 2011 i així consta en el pressupost. L'increment dels ingressos per llicències d'activitats és una de les dades que va posar sobre la taula Convergència i Unió en el debat dels comptes de la corporació municipal i que l'alcalde de Calella va recollir assegurant que es tracta d'una notícia molt positiva.

Convergència i Unió de Calella considera que preveure un augment dels ingressos per la taxa d'obertura d'establiments és un contrasentit en l'actual moment de crisi econòmica, i així ho va manifestar el regidor Xavier Pedemonte en l'últim ple. Opinió no compartida per l'alcalde de Calella que argumenta la previsió de recaptació a l'alça agafant-se a les dades estadístiques del propi Ajuntament.

Segons Juhé, “han entrat moltes més llicències d'activitats a l'Ajuntament al 2010 que al 2009 i això indica que és una ciutat on hi ha voluntat d'invertir, pels emprenedors de la ciutat com pels de fora, i això és una notícia positiva perquè l'economia a Calella s'entreveu que pot créixer”.

L'altre indicador aportat per l'alcalde i que, segons ell, convida a l'optimisme és l'increment en la recollida del cartró comercial, que ha crescut al 2010 en un 7%.