dijous, 23 de desembre del 2010

Cessió de terrenys a la Corporació de Salut

Els terrenys que ocupa l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella passaran a ser de propietat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. L'Ajuntament de Calella va aprovar la cessió gratuïta de la finca i altres edificis de l'Organisme Autònom Local -Patronat de l'Hospital- a canvi que la corporació assumeixi el deute contret amb la Seguretat Social i que puja als 6'4 milions d'euros.

L'operació, que també faran altres ajuntaments com Blanes on la Corporació hi té equipaments sanitaris, ha rebut el vist-i-plau dels dos partits del govern, PSC i ERC, i el de CiU, a l'oposició.

Canvi de cromos entre l'Ajuntament de Calella i la Corporació de Salut del Maresme i La Selva, en relació a l'operació validada en l'últim ple del 2010. El consistori calellenc cedirà patrimoni municipal a canvi que l'organisme de gestió de serveis sanitaris es faci càrrec d'un deute de 6'4 milions d'euros.

Les propietats municipal cedides, segons valoració dels tècnics de l'Ajuntament de Calella, són:
  • Hospital Comarcal Sant Jaume 3'5M€
  • Hostal Vell 1'7M €
  • Béns mobles diversos 4'8 M€
  • Finques vàries a Calella i Pineda de Mar 2'9 M€

L'Ajuntament de Calella ha exclòs de l'operació i, per tant, mantindrà la propietat de l'aparcament de l'Hospital i del tanatori municipal.

La cessió està condicionada a què la Corporació de Salut del Maresme i la Selva assumeixi la titularitat del deute contret per l'Hospital Sant Jaume; i així s'especifica en l'articulat de l'acord plenari després d'incloure-hi una proposta del grup municipal de Convergència i Unió. En aquest sentit la seva portaveu, Montserrat Candini ha dit que “el document que presentava l'equip de govern era senzillament la cessió però no la condicionaven al deute. Per això nosaltres consideràvem que la modificació era necessària. Sinó lliuraven el patrimoni a canvi de res, pràcticament”.

El deute s'arrossega des de l'any 1995 quan l'Hospital Sant Jaume va decidir no pagar a l'Estat la quota de la Seguretat Social dels treballadors en plantilla, per problemes de finançament. L'operació patrimonial donarà tranquil·litat a l'Ajuntament de Calella, que ja no serà considerat el titular del deute. La qual cosa era una 'càrrega feixuga', ha admès l'alcalde, sobretot a l'hora de presentar els comptes a la Sindicatura: “una càrrega que hagués pogut provocar problemes greus en el funcionament dels números de l'Ajuntament de Calella”-ha indicat Josep Maria Juhé.

La patrimonialització reforçarà i donarà solidesa a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, sobretot ara que es planteja un horitzó de creixement i ampliació de serveis, per exemple amb la construcció del nou hospital de Calella.

El conveni de cessió especifica que qualsevol modificació del patrimoni cedit ha d'estar aprovat prèviament pel ple i que les inversions que es realitzin en les propietats considerades extrafuncionals han de revertir en la ciutat de Calella.