dijous, 2 de desembre del 2010

ITV d'edificis

Els edificis de més de 45 anys hauran de passar una revisió obligatòria, tal com ha aprovat la Generalitat amb un decret. Si es detecten deficiències estructurals caldrà fer llavors les reformes adequades. Aquesta inspecció tècnica l'hauran de demanar els propietaris i pagar els 900 euros que té de cost. L'objectiu és evitar que els edificis es degradin i puguin representar un perill.

El Govern català ha establert un calendari de revisions en funció de l'antiguitat dels pisos. Els anteriors a 1930 hauran de presentar l'informe a finals de 2012 i els construïts als anys seixanta a finals del 2015. El tècnic que faci la inspecció fixarà la gravetat de les deficiències, si n'hi ha, i serà el propietari que haurà d'assumir la reparació. Si són greus caldrà passar l'informe a l'Ajuntament.

A Calella no hi ha encara un cens de quins edificis han de passar aquesta mena d'ITV. El regidor d'Urbanisme, Josep Torres, ha informat que els ajuntaments encara no estan informats de com hauran d'aplicar el decret.

El cens d'habitatges el farà la futura agència d'habitatge de Catalunya. Torres ha indicat que alguns edificis podran ser inspeccionats per l'Ajuntament, a requeriment d'un veí o propietari. Josep Torres ha indicat que el cost de la inspecció l'ha d'assumir el propietari perquè és qui s'ha de fer càrrec del seu habitatge.

El decret parla de blocs de pisos, però no afecta a la situació de les cases unifamiliars o antigues, tot i que a la ciutat de Calella hi ha cases velles que també poden estar malmeses de l'estructura. Per això el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament es planteja fer un pas més i ampliar la inspecció i que l'hagin de passar també les cases de més de 45 anys.