dimarts, 21 de desembre del 2010

Pilones al Bruguera

La col·locació de pilones posarà el punt final a les obres de remodelació que s'han fet al carrer Bruguera de Calella.

Separaran el pas de vianants del vial de circulació de vehicles. No és un sistema que agradi especialment a l'equip de govern de Calella, tal i com va explicar l'alcalde en una trobada amb ciutadans. Juhé va aprofitar l'acte per recollir opinions sobre una possible i a hores d'ara hipotètica restricció dels pas de vehicles pel carrer.

L'alcalde de Calella aposta per obrir un debat ciutadà sobre quin ha de ser el tractament dels carrers que configuren el nucli històric de la ciutat. Si cal restringir-ne la circulació de vehicles, que és el que ha passat durant els mesos que el Bruguera ha estat en obres. Amb tot, Josep Maria Juhé recalca que es tracta d'una proposta a madurar i que ara l'Ajuntament complirà el projecte inicial i s'hi col·locaran pilones: “hem començat a parlar-ne i a reflexionar-hi sobre com el centre històric de Calella requeriria d'una altra fórmula de regular la circulació, entenent en el perímetre com una àrea de prioritat per al vianant i que això no vol dir que no s'hi pugui circular amb vehicle, però sí d'una manera regulada”-ha dit Juhé.

La regulació s'aconseguiria mitjançant un sistema semafòric amb lector de matrícules que permetria flexibilitzar l'accés al centre històric en funció de les necessitats que hi hagi en cada moment. En aquest sentit l'alcalde ha dit que pensa "que és una fórmula que el temps anirà demostrant que pot funcionar i que no necessàriament ha de ser lesiva per qui hi viu o hi té un establiment. El lector de matrícules et permet que l'accés sempre estigui obert i que s'hi pugui circular amb autorització".

La restricció de vehicles pel carrer Bruguera dibuixaria un cas històric delimitat entre els carrers Sant Joan i Sant Isidre, amb la plaça de l'Església i de l'Ajuntament com a punts centrals, del qual se'n potenciaria l'atractiu comercial i cultural.

La reflexió que l'alcalde fa en veu alta va en la línia del tractament urbà que s'ha donat als carrers on s'ha fet obra pública aquests últims anys. Per tant, entén que no representaria un canvi radical del model. Tampoc comportaria problemes de mobilitat perquè l'àmbit està envoltat per diverses bosses d'aparcament. Assenyala, en aquest sentit, l'aparcament del Mercat -sobre el que hi ha projectada una actuació d'ampliació i soterrament-, el del Roser, el pàrquing de l'Hospital o el pròxim a la zona esportiva de la Muntanyeta.