divendres, 17 de desembre del 2010

Error a la loteria del Club Bàsquet Calella

El Club Bàsquet Calella informa que ha patit les conseqüències d’una greu errada de l’administració de loteria número 2 de Calella, que ha equivocat el número de loteria reservat per al sorteig extraordinari de Nadal d’aquesta entitat. En lloc del número 22.690 n’ha guardat un de diferent, tot i que aquest club sempre ha fet participacions d’aquest mateix número tots aquests darrers anys.

Vista l’errada, s’ha procedit a recuperar tots aquells dècims possibles del número 22.690, fins a un total de 158 dècims, exhaurint totes les opcions en totes les administracions de loteria que disposaven d’aquest número. Com que encara faltaven 62 dècims per completar l’equivalent al total de participacions venudes, i consultats tots els organismes i ens corresponents, s’ha considerat oportú adquirir aquests dècims d’un número amb la mateixa terminació, més concretament el 54.630, i modificar la quantitat jugada en cada butlleta de participació, proporcionalment als dècims existents de cada número. Així, es comunica que cada butlleta de 2 Euros tindrà la següent distribució:
  • 1,15 Euros de participació en el número 22.690
  • 0,45 Euros de participació en el número 54.630
  • 0,40 Euros d’aportació al Club Bàsquet Calella
S’ha aixecat acta notarial d’aquesta situació, on es fa constar de forma explícita l’errada de l’administració de loteria. Els membres del Club Bàsquet Calella demanen disculpes per aquesta situació.