dimecres, 29 de desembre del 2010

Treballant per al Pla Municipal d'Igualtat

La Regidoria de Ciutadania de l'Ajuntament de Calella ha convocat un taller participatiu sobre el Pla Municipal per la Igualtat que està en procés d'elaboració. Es farà el 21 de gener a les 18h a l'Ajuntament Vell, i s'adreça a tots aquells ciutadans que vulguin expressar la seva opinió en qüestions que fan referència a l'àmbit de la igualtat entre les persones. Aquest serà un dels últims passos de cara a l'obtenció d'aquest document de bases sobre el qual s'articularan les polítiques d'igualtat a Calella.

Tal i com s'havia fet amb el Pla de Participació Ciutadana, l'Ajuntament de Calella demana als ciutadans que contribueixin a definir com volen que sigui la ciutat en termes d'igualtat entre les persones. Per això se'ls convida a fer propostes en el marc del taller sobre el Pla Municipal per la Igualtat que s'ha convocat per la segona quinzena del mes de gener de 2011. Els participants, distribuïts per grups, treballaran els set eixos de gestió de la igualtat. "S'hi analitzaran aspectes relacionats amb la violència, participació de les dones, cultura i oci, treball i conciliació de la vida laboral, educació, urbanisme, salut i esport. La idea és fer treball de grup per tal de recollir propostes i incorporar-les en el Pla d'Igualtat", ha detallat la regidora de Ciutadania, Pilar Rocafort.

Aquests són els àmbits de treball que es desprenen de la diagnosi sobre la situació actual de la igualtat a Calella que s'ha fet entre els mesos de novembre i desembre a partir d'entrevistes a una mostra de 40 persones representatives d'entitats i particulars.

Una diagnosi que, segons Rocafort, demostra la necessitat que Calella disposi d'aquest Pla Municipal per la Igualtat. "Internament a l'Ajuntament de Calella, per exemple, cal incidir en la conciliació laboral, a les escoles està pendent el tema d'educació i coeducació, i en relació a la violència de gènere, tot i que s'hi ha treballat molt aquests darrers anys, encara caldria insistir en la sensibilització", ha indicat la regidora qui ha destacat que el més important és que el Pla permetrà establir una calendarització de les accions que es desenvoluparan a llarg o curt termini. Se suggeriran en el document definitiu del Pla Municipal per la Igualtat que es preveu portar a aprovació del ple municipal en la primera sessió ordinària del 2011, a principis del mes de febrer.