dimecres, 15 de desembre del 2010

Es busca el finançament del nou hospital

S'avaluen totes les fórmules de finançament per a la construcció del nou hospital de Calella. L'alcalde Josep Maria Juhé ha explicat que, al marge de la inversió directa per part del govern de la Generalitat de Catalunya, el nou equipament sanitari podria fer-se efectiu mitjançant el que s'anomena 'model alemany' de finançament. Una alternativa amb la qual el consistori està treballant estretament amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i que permetria afrontar la inversió tot i les dificultats derivades de la crisi econòmica.

La construcció del nou hospital de Calella requereix d'una inversió de 80 milions d'euros que ara, amb la crisi econòmica, podria convertir-se en el principal escull perquè el govern de la Generalitat de Catalunya realitzi el projecte. Davant d'això, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, gestora dels serveis sanitaris de la regió, ha proposat una altra fórmula de finançament que també veu amb bons ulls l'Ajuntament de Calella. L'ha explicat l'alcalde Josep Maria Juhé, que ha dit que “a través d'una gestió de serveis del que ha de ser l'hospital anar finançant progressivament la inversió que ha fet l'empresa que n'ha assumit la construcció. És un model que dependria dels recursos que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva pogués obtenir per poder anar pagant cada any aquesta inversió inicial”.

Juhé ha assegurat que aquesta fórmula de finançament -coneguda com el 'model alemany'- s'ha utilitzat a Catalunya per construir altres equipaments. Considera, a més, que d'aquesta manera l'operació del nou hospital 'seria més viable'.

En tot cas, és una decisió que s'haurà de consensuar amb el nou govern de la Generalitat amb qui l'alcalde espera iniciar aviat les negociacions. Paral·lelament, es continua el procés de concreció del planejament urbanístic amb el qual s'ha d'obtenir la parcel·la on s'aixecarà l'hospital. Un afer que ha de resoldre l'Ajuntament de Calella. Segons Juhé “l'Ajuntament de Calella ja ha presentat la proposta inicial sobre el planejament a totes les instàncies amb competència -Generalitat i Estat- i tots els informes que arriben són positius. Jo crec que al voltant del 2012 hauria de ser l'objectiu desitjable per obtenir els terrenys”.

La feina ja s'ha enllestit en quant a la definició dels serveis que s'oferiran al centre hospitalari i s'ha obert el concurs d'idees per a seleccionar l'equip d'arquitectes que en redactaran el projecte.