dimecres, 1 de desembre del 2010

Xerrades sobre la Sida

Avui és el Dia Mundial de lluita contra la Sida. Per mirar de fer front a aquesta malaltia, la regidoria d’Educació i Ciència de Calella i el Servei Psicològic de l'Ajuntament organitza un cicle de xerrades sobre la Sida adreçades als alumnes de 3r d’ESO de totes les escoles de Calella.

Les xerrades estan emmarcades dins una bateria d’activitats adreçades als alumnes de secundària de la nostra ciutat. Els objectius bàsics de les xerrades són, en primer terme, incrementar la percepció de risc davant de la infecció per VIH. El regidor d'Educació de Calella, Josep Torres, ha comentat que hi ha un relaxament en la societat davant la prevenció.

Les xerrades també pretenen donar els coneixements sobre les pràctiques sexuals de risc i les eines que hi ha per evitar el contagi. Els alumnes receptors d'aquesta informació tenen a partir de 13 anys, l'edat en la qual molts d'ells comencen a tenir els primers contactes i experiències sexuals.

Aquestes xerrades es fan als propis centres educatius i es porten a terme a través de l’entitat Actua Vallès.