dilluns, 2 de març del 2009

Esquerra pregunta sobre el desdoblament de la via del tren

La Secció Local d’Esquerra Republicana a Calella ha demanat al grup parlamentari al Congrés de Diputats la presentació per escrit d’una pregunta al Govern sobre si el Pla de Rodalies preveu el desdoblament de la via en el traçat actual dins el terme municipal de Calella.

També Esquerra sol.licita si s’han estudiat alternatives al desdoblament de la línia en la seva ubicació actual.

Els republicans esperen rebre resposta sobre les seves peticions en 20 dies hàbils, el termini que recull el reglament del Congrés.