dijous, 11 de novembre del 2010

Creix l'atur a Calella

Creix l'atur a Calella. Les dades de desocupació al mes d'octubre indiquen que ha augmentat de forma notable, un 6'83%, respecte l'any passat i que, en xifres absolutes, 1.658 calellencs no tenen feina. La taxa d'atur a Calella se situa ja en el 16'83%, un punt i mig per sobre la mitjana maresmenca.

El mes d'octubre ha acabat un nou augment de l'atur generalitzat al Maresme. 34.886 maresmencs i maresmenques, gairebé a parts iguals, han passat a engruixir les llistes de l'atur.

L'anàlisi al detall de l'últim informe de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal constata que l'atur té més incidència en treballadors de grups professionals relacionats amb l'activitat turística: en l'hostaleria, per exemple, l'increment ha estat del 14'05%. Alguna dada positiva també en podem extreure. Tot i que la incidència de l'atur augmenta en la majoria de grups d'edat, només en el cas de joves d'entre 16 i 19 anys ha baixat a l'octubre respecte el mes de setembre.

Al conjunt del Maresme, l'atur afecta al 15'43% de la població activa, sent Pineda de Mar la població més castigada amb un índex del 19'50%; seguida de Mataró, amb un 19'47%; i Tordera amb un 17'49%. Per darrera hi ha Calella, amb un índex d'atur del 16'83%, produint-se un increment ja sigui en termes interanuals (+6'83%) com intermensuals (+9'73%). A l'altre cantó, Alella destaca com la població on l'atur té menys incidència.

El comportament de l'atur en l'últim any deixa altres dades d'interès. Sant Iscle de Vallalta, tot i tenir un índex per sota la mitjana maresmenca, ha experimentat un increment de prop de 23%. En un any també, Palafolls ha vist com reduïa l'atur en un 7'50%.

«Dades Atur Observatori CCM»