dilluns, 29 de novembre del 2010

Més feina a Calella

24 persones de Calella es podran beneficiar dels plans ocupacionals que la Generalitat de Catalunya ha concedit als ajuntaments. Des d'ara i fins a l'abril una dotzena de persones tindran feina a Calella en projectes d'àmbit social i ciutadà, i 12 persones més seran contractades un cop s'acabin els primers plans. D'aquesta manera es redueix el risc d'exclusió laboral d'alguns ciutadans.

El Departament de Treball ha publicat aquest any plans ocupacionals per ajudar a trobar feina a aquelles persones que tenen greus dificultats per trobar-ne. A Calella i com ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Loida Serrano,se li han concedit set projectes per contractar 12 persones el 2010, i set projectes més i 12 persones més per al 2011.

Els projectes estan condicionats a les línies que vol potenciar el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Les persones que s'incorporin al 2011 seguiran amb els projectes iniciats a finals d'aquest any. Són persones contractades segons criteris d'edat, de dificultats d'accés a la feina, de temps d'estada a l'atur, o de prestació social que cobrin.