dimecres, 3 de novembre del 2010

L'aparcament, prioritari

El Partit Popular de Calella afirma que cal capgirar l'actual política turística municipal per redreçar la situació del sector. Millorar i potenciar el veritable pol d'atracció que, segons el portaveu popular Josep Maria Vila ha estat i continua sent la platja. Però sobre d'això, Vila lamenta que Calella tingui encara l'assignatura pendent de l'aparcament. I diu que és una qüestió de màxima prioritat.

El Partit Popular de Calella demana actuacions urgents en matèria d'aparcament per evitar que la falta de places repercuteixi negativament en la imatge turística de la ciutat. El portaveu del grup municipal, Josep Maria Vila, opina que, en aquest sentit, s'ha de defensar les places del camí de platja, tirar endavant el projecte d'aparcament soterrat a la plaça del Mercat i apunta, a tot això, que es podria analitzar la possibilitat de destinar alguns espais de la Fàbrica Llobet-Guri a aparcament. "El dia que la problemàtica s'enfoqui així recuperarem el missatge que 'A Calella s'hi pot anar'”, ha declarat Vila.

En el cas de l'aparcament de la plaça del Mercat, el Partit Popular de Calella donarà suport al projecte -ara en procés de redacció- encara que per finançar-lo l'Ajuntament hagi de recórrer a l'endeutament. L'únic punt de discrepància és amb el cost que es preveu que tindrà i que l'equip de govern situa a l'entorn dels 4 milions d'euros. "Els enginyers que hem consultat creuen que es tracta d'una xifra inferior i que seria d'aproximadament 2 milions d'euros", ha indicat el portaveu dels populars calellencs, qui ha afegit que "tenir un pressupost de 4 milions d'euros comporta un major risc a l'hora d'afrontar una operació d'endeutament amb les entitats bancàries”.

Josep Maria Vila entén que si el cost global del projecte és efectivament de 4 milions d'euros sortiria més a compte que fos de tres plantes soterrades.