dilluns, 15 de novembre del 2010

Preocupació pel vial

Els propietaris d'uns terrenys colindants amb la riera Capaspre, en el seu tram més alt, han decidit recórrer als mitjans de comunicació per forçar a l'Ajuntament de Calella que reconegui per escrit que el camí que va en paral·lel a la llera discorre per la seva propietat. Fa gairebé 30 anys van cedir part de les seves parcel·les perquè s'obrís el pas, que a dia d'avui s'utilitza com a vial públic. Demanen que s'expedeixi un certificat on consti que ocupa propietat privada perquè temen que, emparant-se en la legislació vigent, l'Ajuntament pugui exercir en poc més d'un any el dret sobre la seva propietat, i perdin aquests metres de parcel·la.

L'alcalde de Calella els ha respost que l'Ajuntament no pot emetre el certificat que demanen però que tenen altres vies de reconeixement de la seva propietat.


En ple boom immobiliari, algunes empreses van interessar-se per les seves parcel·les ubicades en un sector que se sotmetrà al planejament urbanístic. Va ser llavors, al 2005, quan es van adonar que no tenien cap document amb validesa legal que reconegui que el camí que afavoreix la mobilitat de la zona es va obrir gràcies als metres quadrats que havien cedit, de paraula. El Codi Civil contempla que al complir-se 30 anys de cessió ininterrompuda, el bé objecte del que es coneix en termes legals com usucapió pot passar a ser de la propietat del beneficiari. I això és el que temen, tot i que en les escriptures consta que les parcel·les limiten amb el mur de la riera. En els últims dos anys, sis dels vuit propietaris dels terrenys afectats han intentat, sense èxit, que l'Ajuntament de Calella certifiqui la condició del camí. Estan neguitosos perquè el temps corre en contra seu i perquè hi ha altra documentació oficial que tampoc els reconeix com a propietaris.

Núria Rigau, una de les afectades ha afirmat que “dóna la sensació que s'està demanant que ens facin una escriptura del camí, quan a l'escriptura queda molt clar que aquesta és una propietat privada”. A més afegeix que "qualsevol persona que consulti les lleis sap que una manera d'interrompre la usucapió és que el que està fent ús de l'immoble ha de reconèixer el dret del propietari quan se li reclama".

S'han reunit amb els representants municipals, han entrat cartes al registre de l'Ajuntament demanant el certificat i el passat mes de setembre van posar el cas en mans del Síndic de Greuges. Poc hi podrà fer, però, a tenor de les paraules de l'alcalde qui ha assegurat taxativament que l'Ajuntament i els serveis tècnics municipals no poden expedir-lo. Afirma amb rotunditat que no tenen potestat per certificar propietats privades i que mai s'ha tramitat un document d'aquesta naturalesa a altres organismes públics, com diuen els afectats: “si hi ha algú que pot demostrar que l'administració pública de Calella està incomplint o no fa allò que ha de fer per protegir els propietaris i que n'està obligat que vinguin i m'ho demostrin” -ha manifestat i ha afegit que "l'administració pública no pot certificar coses de privats”.

L'alcalde de Calella ha volgut tranquil·litzar els veïns comprometent-se públicament que el govern municipal no farà ús del dret d'usucapió sobre els metres quadrats per on passa el camí, encara que es compleixin els terminis.

L'alcalde ha advertit, a tot això, que l'Agència Catalana de l'Aigua podria declarar-los zona de domini públic hidràulic. Cosa que considera probable més quan hi ha un projecte de desenvolupament urbanístic del sector al qual hi ha de donar el vist-i-plau.