dimecres, 17 de novembre del 2010

L'ATC es pronuncia sobre els apartaments turístics

L'Associació Turística de Calella aprova el nou decret que regula els habitatges d'ús turístics, sempre i quan s'apliqui en termes de garanties de seguretat i qualitat tant per als propietaris com per als llogaters. Tot i no ser una normativa que afecti directament als establiments adherits a l'entitat turística, la seva presidenta Isabel Mallol lamentaria que la mesura impulsada pel Govern de la Generalitat s'acabés convertint en una eina simplement recaptatòria. En tot cas, seran els ajuntaments els que hauran d'atorgar la llicència d'activitat municipal corresponent, entre d'altres obligacions derivades, i a més fixar-ne la taxa.

Tots els pisos que es lloguin a un tercer com a màxim tres mesos o més d'un cop l'any, seran considerats habitatges d'ús turístic i hauran de disposar obligatòriament d'una llicència d'activitat que expedirà l'ajuntament. Aquesta és la nova figura legal que contempla el decret aprovat pel Govern de la Generalitat amb el qual vol ordenar el mercat i donar més garanties jurídiques als usuaris i als propietaris. Els primers sabran que els habitatges amb llicència compleixen uns mínims de qualitat i serveis, quan fins ara només s'exigia disposar de cèdula d'habitabilitat. Els propietaris, per la seva banda, podran requerir l'abandonament de l'immoble en un termini màxim de 24 hores, en cas que el llogater alteri la convivència veïnal. Seran ells, i no les empreses intermediàries, les que hauran de sol·licitar la llicència.

Altres aspectes derivats de la normativa són la possibilitat que la comunitat de propietaris impedeixi la implantació d'un apartament turístic si així ho prohibeixen els estatuts de la comunitat; i la delegació de les competències de regulació i inspecció dels habitatges als ajuntaments. En aquest cas, l'administració local disposarà d'un any per desenvolupar-la.

L'Associació Turística de Calella no disposa d'un cens d'apartaments turístics de privats, que és l'àmbit d'actuació del nou marc legal. Tot i això, la seva presidenta espera que el decret no s'acabi convertint en una mesura excessivament intervencionista i dirigida, bàsicament, a gravar l'activitat.

La presidenta de l'Associació Turística de Calella, Isabel Mallol, s'ha mostrat solidària amb aquells propietaris que, per circumstàncies econòmiques, es veuen abocats a posar el seu pis o apartament a lloguer. En aquest sentit, ha dit que espera que si l'Ajuntament ha de fixar una taxa per concedir la llicència, aquesta sigui mínima i actuï com a taxa de control.