dimecres, 23 de març del 2011

Campanya per la recollida de fracció orgànica

L’Ajuntament de Calella ha posat en marxa una campanya informativa sobre la importància de la recollida de la fracció orgànica. La campanya consisteix en realitzar visites porta o porta a diversos punts de la nostra ciutat.

Els agents cívics de l’Ajuntament, contractats per desenvolupar un projecte de Plans Ocupacionals sobre educació i sensibilització ambiental i de residus, realitzen aquestes visites per informar als ciutadans de la importància de realitzar la separació de la fracció orgànica. Al mateix temps els lliuren un petit cubell per a poder dipositar les restes de menjar que es generen a les llars i, finalment, fan entrega d'un díptic on s'informa de la recollida selectiva i dels serveis que ofereix la deixalleria de Calella. L'alcalde de la ciutat, i regidor de Medi Ambient, Josep Maria Juhé, ha comentat que la campanya es fa a tota la població, però especialment als llocs on hi ha contenidors de fracció orgànica.

Amb aquesta campanya es vol aconseguir millorar la recollida de la fracció orgànica d’origen domèstic. Al mateix temps es persegueix també evitar al màxim possible la presència de mobles i trastos vells al carrer. Una situació, que segons l'alcalde, cada dia està més superada.

Juhé ha recordat que a Calella es recullen el 40% dels residus de forma selectiva, i que l’ordenança prohibeix l’abandonament de residus a la via pública.