dijous, 31 de març del 2011

Retallades també a l'Hospital Comarcal de Calella

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva analitza com repercutirà l'anunciada retallada de la despesa sanitària en els centres que gestiona. A les mesures de caràcter general s'hi afegeix la reducció d'un 2% que el Departament de Salut aplicarà a la factura que paga als concertats. Disminuirà l'activitat fent que s'allargui el temps d'espera per a determinades intervencions o proves diagnòstiques.

La xarxa de salut pública s'haurà d'estrènyer una mica més el cinturó per aconseguir frenar la despesa sanitària. Cal rebaixar-la un 10% i, per això, entre les mesures anunciades hi ha una disminució de l'activitat. Des de l'Hospital Sant Jaume de Calella s'entén aquesta retallada com un canvi en l'encàrrec que els fa el Departament de Salut, i que exigirà un major grau d'eficiència per mantenir la qualitat del servei als pacients. Xavier Conill, director de planificació i desenvolupament de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha destacat que “intentarem que representi la menys afectació possible sobre els ciutadans i l'única manera de fer-ho és prioritzar. Hem de triar cada vegada més bé qui hem d'atendre i quan l'hem d'atendre”. També recorda que “l'assistència en casos urgents, greus i complexes l'hem de garantir, no perquè ens ho demani el departament sinó per responsabilitat personal i col·lectiva”.

La retallada afectarà a nivell assistencial i també organitzatiu. Per això la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha anunciat l'aplicació d'un Pla de Reordenació intern que introduirà “canvis organitzatius importants” per adaptar l'estructura de l'organisme al nou context econòmic.

No entra dins el plans més immediats modificar la plantilla. Xavier Conill destaca que "el compromís de la direcció, de la directora gerent i del propi consell rector, on hi participen diversos alcaldes i el Servei Català de la Salut, és d'entrada fer tot el possible per garantir els llocs de treball de la Corporació, i amb questa intenció treballem. Això no vol dir que d'aquí a sis mesos haguem de fer altres tipus de plantejaments".

La Corporació assegura que, com s'ha fet fins ara, les decisions es consensuaran amb les àrees de gestió i els representants dels treballadors.