dijous, 3 de març del 2011

Es mantenen els delictes

La regió policial Metropolitana Nord, de la qual en forma part la comarca del Maresme, va mantenir, l'any passat, el mateix nombre de delictes i faltes comesos que al 2009.

Les variacions han estat mínimes i a la baixa. S'ha reduït un 0'68% els casos registrats i que en números totals són 117.033, 807 menys que al 2009.

També es manté en el mateix nivell el percentatge de casos resolts, que al 2010 va ser del 28'83%, i que van significar la detenció d'11.400 persones.

Aquestes dades que indiquen una tendència a l'estabilització del fet delictiu a la regió, també es dónen al conjunt de Catalunya tot i que, analitzades al detall, alguna tipologia de delictes sí que ha experimentat un augment. En concret, els robatoris en pisos, que van incrementar-se un 17% al 2010 i que van acabar amb la detenció de 1904 persones. El conseller d'Interior, Felip Puig, va atribuir aquest augment a la crisi econòmica que, segons va dir, “està empenyent molta gent a la marginalitat”. Va precisar que s'està detectant un grau més alt de professionalitat en els lladres de pisos.