dimecres, 30 de març del 2011

Els números de Serveis Socials

La memòria d'activitats de la regidoria de Serveis Socials corresponent a l'any 2010 ja s'ha presentat. Aquest document recull les actuacions realitzades per l'equip multidisciplinar format per quatre treballadores socials, dues educadores socials, quatre professionals del Servei d'Atenció Domiciliària i tres membres més que es dediquen a administració i a l'atenció al públic. I la configuració de la plantilla és una de les novetats destacades del 2010: l'àrea de Serveis Socials va ser l'única que va ampliar personal i, a més, que no va patir retallades pressupostàries atenent a l'augment de demanda assistencial derivada de la crisi econòmica.

La plantilla, que es va traslladar a la Fàbrica Llobet, es va ampliar amb una educadora social i una treballadora social a mitja jornada. A més, durant mig any, va disposar d'una treballadora social per a primeres acollides. Un reforç adreçat a garantir la universalitat del servei.

Pel que fa a l'àrea d'atenció a la gent gran, durant el 2010, es van tramitar 232 expedients derivats de la Llei de Dependència. Serveis Socials també gestiona les ajudes a famílies que pateixen problemàtiques socioeconòmiques o derivades de la salut, a banda del seguiment i atenció a les víctimes de violència domèstica, que en el 2010 es van concretar en 11 casos.

Les actuacions dirigides a infants i adolescents de fins a 18 anys es van vehicular a través de diversos programes. Entre ells, el Centre Obert “Els Pins” que atén diàriament a 50 nens i nenes; o el Parc Calella “La Granja” que té per objectiu fomentar la cohesió social en un barri amb un alt grau d'immigració. Durant el 2010, i encara en l'àmbit infantil, Serveis Socials va fer el seguiment de 17 infants que es trobaven en situació de risc per maltractaments, abusos sexuals o abandó. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat va assumir la tutela de 8 d'ells.