dimarts, 15 de març del 2011

Models pel futur Consell de joves

Una trentena de joves de Calella van assistir divendres al taller participatiu per a la creació del futur Consell de Joves a la Ciutat. A la trobada es van explicar diferents models per tal d'acabar trobant el millor organisme que coordini i gestioni les polítiques de joventut. El grup motor ha engegat el procés per crear aquest ens, i els joves assistents al taller, de forma assembleària, escolliran com ha de ser aquest Consell.

Durant el taller participatiu del passat divendres es van fer diverses xerrades i presentacions per mostrar el procés de creació. Es va explicar la feina que ha estat fent el grup motor i el model que aquest grup ha creat, basant-se en altres experiències reals, tal i com ha explicat Ernest Vila, un dels membres del grup motor

A part d'aquest model propi se'n van exposar d'altres per tal que els joves escollissin el que creguessin millor, fins i tot amb la possibilitat de crear un model en blanc, agafant el que els semblés millor de cada proposta. Ara s'han recollit totes les aportacions, que es poliran i es definirà un model que es portarà a la pràctica. Els joves participants rebran per internet les seves propostes, ja estructurades, per seguir-les treballant abans de posar-les de nou en comú, i presentar-les als partits polítics calellencs, que en aquest cas, no tindran la darrera paraula.

Entre finals d'aquest mes i principis del que ve es farà una segona trobada per posar en comú les aportacions definitives i crear un Consell de Joves a Calella, que s'aprovaria, segons les previsions, abans d'acabar aquest mandat municipal.