dimecres, 26 de maig del 2010

25 anys de compromis social

Càritas Calella celebra aquest any el seu 25è aniversari refermant el seu compromís amb els desvalguts. Una ajuda social que ara és més necessària que mai a causa de la crisi econòmica.

Una situació que obliga els seus responsables a mantenir el seu programa de suport, tal i com ha dit Júlia Liquete, responsable de Càritas Calella: "el propi context és el que ens empenta que això sigui cada vegada a més ritme i mes entrega. Són 25 anys de Càritas a Calella en un moment en què Càritas a tot el món treballa a fons i nosaltres no quedem enrere. Precisament vivim en un lloc en què cada vegada hi ha més gent que necessita un cop de mà”.

Càritas Calella centra la seva acció solidària en garantir les necessitats bàsiques de totes les persones. Contribueix al sosteniment del menjador social de Poblenou, juntament amb la Parròquia de Sant Joan Baptista, i ofereix aliments i roba a les persones que deriven els Serveis Socials.