dilluns, 31 de maig del 2010

La priorització de les inversions

CiU reitera que l'actual equip de govern, format per PSC i Esquerra, malgasta el poc diner públic que té la ciutat fent obres que, al seu criteri, no són en absolut prioritàries. Per fer aquesta afirmació la federació nacionalista es basa en projectes com, per exemple, la remodelació del Passeig dels Eucaliptus.

El principal grup de l'oposició considera que haver tirat endavant la reforma d'aquest Passeig denota poca capacitat de priorització de les inversions que Calella necessita, i a més, diuen, lentitud a l'executar-les, perquè s'han trigat 2 anys a tirar-les endavant, tot i tenir els diners per fer-les. El regidor convergent Albert Torrent hi dit que quan no hi ha diners per tot, cal escollir on gastar.

Torrent afirma que "aquesta obra es va aprovar el 5-06-08 i han estat més de dos anys per arribar a executar-la, però amb la crisi que es dóna avui creiem que més que fer un espai natural medicinal, potser hauríem d'invertir els diners tapant els sots que hi ha als carrers, perquè fem tan poc manteniment dels carrers de la nostra ciutat que cada cop estan més degradats".

La federació nacionalista a Calella denuncia, a més, que per remodelar el Passeig dels Eucaliptus es van haver de talar indiscriminadament 13 moreres i palmeres que hi havia en aquella zona i CiU ho considera paradoxal amb el fet que es vulgui crear allà un nou espai natural medicinal i en canvi es malmeti la vegetació que ja hi havia.

CiU assegura que els diners de la inversió, prop de 230.000 euros, provenen dels imports que va haver de pagar l'Estat a Calella a l'assumir el pagament de l'IBI que devia la concessionària d'autopistes.