dimecres, 5 de maig del 2010

Evitar inundacions del carrer

Aquest mes de maig començaran les obres d’actuació al carrer Sant Joan de Calella, un dels projectes finançats pel Fons Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat Local. Es renovarà la xarxa de clavegueram i d’aigües pluvials per resoldre, d’aquesta manera, els habituals problemes d’inundacions que pateix el carrer quan plou.

Calella vol arranjar una les seves portes d’entrada a la ciutat des de la carretera Nacional 2. És la del carrer Sant Joan, vial que connecta la bossa d’aparcament del Mercat amb l’eix comercial de la ciutat, el carrer Església. Té una xarxa de clavegueram que no és capaç d’absorbir les vingudes d’aigua del Parc Dalmau i ocasiona inundacions. La solució passa per substituir les canonades i separar les aigües residuals i les pluvials. A més, es convertirà en un carrer de vianants.

Josep Torres, regidor d’Urbanisme, ha indicat que “es posarà un paviment de granit, d'un color rosat, i llavors això pensem nosaltres que acabarà definint un altre carrer Sant Joan. Un carrer Sant Joan que ja està definit per la gent, perquè la gent passeja, perquè les botigues obren allà, però que el definirà com una illa similar al carrer Església”.

Els treballs començaran a mitjans d’aquest mes i es desenvoluparan en dues fases, amb un termini d’execució de sis mesos. El Fons Estatal finança íntegrament el projecte, pressupostat en 944.000 euros. El Pla no permet aportacions complementàries i per això l’Ajuntament de Calella haurà de destinar a d’altres actuacions pròximes a la zona les contribucions especials que ha demanat als empresaris del carrer Sant Joan. Una fórmula de cofinançament que pren de base el cost de l’obra: "ells ens han fet veure que hi ha una part de l’obra que era obligació de l’Ajuntament i ells no tenien obligació de cobrir-la. Llavors aquest 30% s’ha quedat en aproximadament el 24%” -ha apuntat Torres.

El regidor també ha dit que un altre àmbit "és el soterrament dels contenidors i possiblement l’obertura d’un lateral del mercat. Això està una mica en dansa perquè no sabem si al final quadraran els números”.

Les contribucions especials és una fórmula de cofinançament que, a Calella, s’ha aplicat en d’altres trams de carrer peatonalitzats.