dimecres, 2 de desembre del 2009

La gran majoria de jutges de pau són homes

La investigadora Marta Poblet ha presentat a Calella l’estudi sobre la justícia de pau a Catalunya. Una prospecció sobre la judicatura a partir de les dades estadístiques facilitades pel Departament de Justícia i l’INE, i dels resultats obtinguts amb una enquesta feta a 198 jutges de pau d’arreu de Catalunya.

L’acte de presentació de l’estudi va tenir lloc a la sala de vistes del jutjat de Pau de Calella, en presència del secretari de Relacions amb l’Administració de Justícia, el jutge de pau de Calella, Francesc Xavier Ten, i l’alcalde Josep Maria Juhé.

L’estudi defineix el perfil sociodemogràfic dels jutges de pau catalans. Quatre de cada cinc són homes i tenen una edat mitjana de 60,1 anys. La majoria dels enquestats coincideixen a assenyalar que l’activitat més freqüent a la seva sala és el registre civil i es mostren preocupats per la celebració de judicis de faltes i verbals, pels lligams excessius que tenen amb els seus conciutadans. Pel que fa a aspectes retributius, més de la meitat dels jutges de pau (un 55’5%) considera que és gens o poc adequada.

L’estudi elaborat per la investigadora Marta Poblet, de l’Institut de Dret i Tecnologia de la Universitat Autonòmica de Barcelona, i la Fundació Pi i Sunyer; també aborda qüestions relatives a les pautes d’accés al càrrec de jutge de pau. A Barcelona, el 59,4% dels jutges van rebre una petició prèvia de l’Ajuntament per ocupar el càrrec. L’estudi arriba a la conclusió que com més gran és el municipi més competència hi ha i, per tant, s’imposa la necessitat de presentar una candidatura formal.

La principal motivació que els du a ocupar el càrrec és la de servir el poble, la segona es relaciona amb l’existència de llaços previs amb la justícia de pau. Per darrera d’aquestes circumstàncies determinants hi trobem l’interès personal o l’amistat amb l’Ajuntament.