divendres, 9 d’octubre del 2009

Adequació a Can Carreras

El ple de l'Ajuntament de Calella va acceptar demanar conjuntament amb Pineda una subvenció al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat per iniciar el projecte d'adequació de la urbanització de Can Carreres.

Després de la reunió que els alcaldes de les dues localitats van mantenir a l'estiu amb els veïns del sector -que pertany en gran part al terme municipal de Pineda-, s'ha iniciat el procés resoldre el que Josep Maria Juhé ha qualificat de “mal endèmic” i pendent de resoldre des dels anys 60. De fet, aquest era un dels compromisos electorals de bona part dels partits polítics municipals.

La petició que faran els ajuntaments de Calella i Pineda al Govern de la Generalitat permetrà iniciar la fase prèvia d'aquest gran projecte de millora d'una urbanització que presenta greus deficiències en matèria de clavegueram, il.luminació o zones verdes o d'equipaments.
Calella i Pineda de Mar han acordat desenvolupar aquest projecte de forma conjunta perquè no seria possible arranjar, tan sols, un sector de la urbanització. Calella té, dins el seu terme municipal, entre un 8 i un 10% del total de la seva extensió. És per això que el consistori calellenc ha demanat a l'Ajuntament de Pineda que lideri aquest únic expedient.

La subvenció sol.licitada a la Generalitat de Catalunya podria arribar als 400 mil euros. Aquest vespre, l'equip de govern de l'Ajuntament de Pineda de Mar també portarà a aprovació del ple aquesta proposta.