dijous, 29 d’octubre del 2009

La crisi fa disminuir el percentatge de solidaritat internacional

Aquest any, a causa de la crisi econòmica, l'Ajuntament no pot destinar el 0'7% del capítol d’ingressos municipals a l'ajuda a la cooperació internacional. La xifra total són 33.494 euros, volta entre un 0'3 i un 0'4%, i s'han subvencionat preferentment a les entitats solidàries que ja formen part del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Els diners que s'han deixat de destinar a l'ajuda internacional s'han derivat a Serveis Socials de Calella per afavorir així la gent de la ciutat amb pocs recursos.

Aquest any és el primer que s'han seguit els criteris i el procediment formal per escollir les entitats subvencionades. Els projectes d'11 entitats han rebut entre 2.000 i 3.000 euros. La regidora de Ciutadania de l’Ajuntament de Calella, Pilar Rocafort, ha comentat que enguany no s'ha pogut arribar a donar el 0'7 a l'ajuda internacional i ha calgut definir amb rigor els projectes subvencionats.

En la distribució de les subvencions s’han prioritzat dos aspectes: la vinculació de la pròpia entitat solidària amb Calella o la comarcal del Maresme, i la zona en què s’actua. Es busca, d’aquesta manera, poder fer un seguiment dels projectes de cooperació ja sigui per proximitat o per tradició de la cooperació catalana.

L’educació, la sanitat i l’agricultura o altres sectors productius són els diversos àmbits d’actuació dels projectes subvencionats per l’Ajuntament de Calella. Aquest 2009 s’hi ha destinat entre el 0’3 i el 0’4% dels ingressos municipals, tot i que la regidora de Ciutadania confia en augmentar el percentatge un cop millori la situació econòmica.