dilluns, 19 d’octubre del 2009

Ajuts en formació

L'Ajuntament de Calella ha rebut més de 47.500 euros per dur a terme accions de formació de les persones aturades i més de 40.000 per desenvolupar itineraris integrats d’inserció sociolaboral i acompanyament adreçades a col·lectius amb especials dificultats d’inserció.

El projecte Innovació Calella 08-09 va iniciar-se amb la contractació d'una tècnica en Projectes Innovadors. A més, aquest setembre l’Ajuntament de Calella ha iniciat el programa de formació d’oferta adreçat a col·lectius de persones aturades concretament en l’especialitat de soldadura. En aquest sentit, les especialitats programades que finalitzaran el proper mes de gener seran tall de metall per arc-plasma i oxitall manual i automàtic, soldadura de xapes, entre altres. Comptaran amb un total de 75 alumnes i 405 hores lectives.