dilluns, 19 d’octubre del 2009

Fomentar la participació

L’Ajuntament de Calella aprova el Pla director de Participació Ciutadana. Un document de caràcter obert que s’anirà concretant en funció de les possibilitats econòmiques del consistori. El pla d’usos de la Fàbrica Llobet-Guri podria ser-ne la primera experiència.

L’Ajuntament de Calella vol engegar un procés participatiu per decidir els usos de la Fàbrica Llobet-Guri. Aquesta seria una de les primeres accions que es podrien dur a terme de forma rigorosa, després de l’aprovació del Pla Director de Participació Ciutadana.

La regidoria de Ciutadania ha sol.licitat suport econòmic a la Diputació i a la Generalitat per desenvolupar aquesta primera experiència.

Pilar Rocafort, la regidora Ciutadania ha indicat que serà un procés una mica dificultós "perquè no partim d'un espai on comencem de zero, sinó que partim d'un espai que ja fa molts anys que està en funcionament on hi ha molts usos, i això jo crec que hi afegeix un element més de dificultat".

L’Ajuntament de Calella va aprovar, en l’últim ple, el Pla Director de Participació Ciutadana. Un document que analitza quins són els canals de participació dels que disposa a dia d’avui la ciutadania, què s’ha de fer per a reforçar-los i quins són els possibles temes a debatre.

El seu desplegament estarà condicionat als recursos econòmics de què disposi l’Ajuntament en cada moment. Caldria, en primer lloc, comptar amb una persona que assumeixi la coordinació de futurs processos participatius.

Però els diners no ho són tot. L’Ajuntament també te l’opció de replantejar el funcionament dels Consells Municipals, espais on entitats o persones a títol individual i responsables polítics debaten sobre qüestions diverses com la cultura, l’esport o l’urbanisme i la mobilitat. El pla marca com a objectiu dotar-los de més contingut, principalment al Consell Municipal de Convivència i Participació.

L’Ajuntament de Calella haurà de concretar en un reglament les iniciatives participatives que durà a terme d’aquí a l’any 2015.