dimarts, 6 d’octubre del 2009

Nou curs de formació

Aquest dilluns al vespre es va fer la inauguració oficial del nou curs de preparació de la prova d'accés a Cicles Formatius de Formació professional de Grau Mitjà. Durant l'acte hi van intervenir l'alcalde de la ciutat i el regidor d'Educació i Ciència, que van fer una entrega simbòlica del material oficial del curs als dos primers alumnes de la llista.

Les persones que volen accedir a un cicle formatiu d'FP, ja sigui de grau mitjà o superior, d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments d'esports però no tenen la titulació necessària, poden fer-ho si superen la prova d'accés que un cop l'any convoca el Departament d'Educació. Es poden presentar a la prova d'accés a grau mitjà les persones que tinguin complerts els 17 anys d'edat. Per tenir garanties de superar la prova amb èxit, es pot assistir a un curs en centres i aules de formació de persones adultes com la de Calella.

El curs s'adreça a les persones que volen preparar totes les matèries de les proves d'accés de grau mitjà. La nota que obtinguin al curs de formació impartit a Calella, sempre que sigui aprovada, es multiplica per 0,20 i s'afegeix a la qualificació obtinguda a la prova d'accés.
El curs de Calella és un curs subvencionat per la Diputació de Barcelona destinat a donar sortida als interessats que hagin deixat els estudis obligatoris o secundaris i trobin una millor oportunitat en temps de crisi. La majoria dels alumnes que hi assisteixen tenen clar que volen aspirar a uns estudis i que el curs de preparació els ajudarà a accedir-hi.

L'any passat el centre més proper a Calella on es van fer les proves d'accés va ser a l'IES Joan Coromines de Pineda, tot i que també se'n van fer a Premià i Mataró. El curs de preparació subvencionat per la Diputació de Barcelona només es fa a dos pobles de la comarca, Calella i Canet, i tres pobles més a Catalunya. L'alcalde de la ciutat, Josep Maria Juhé, destaca el fet que la Fàbrica Llobet-Guri i l'espai educatiu van guanyant rellevància dins la comarca.

Les persones inscrites en aquest curs de formació que no puguin assistir al centre de persones adultes, poden prepara-se a l'Institut Obert de Catalunya a través d'Internet.