divendres, 20 de novembre del 2009

CiU denuncia la no presentació de comptes

L’Ajuntament de Calella fa tres anys que no presenta els comptes generals de la corporació municipal a la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes. Aquesta és la denúncia que fa el grup de Convergència i Unió, qui recorda que és obligació dels ens locals sotmetre’s a la fiscalització dels òrgans de control de les institucions catalanes.

El responsable d’afers econòmics de CiU de Calella, Xavier Pedemonte, ha indicat a aquesta emissora que la seva federació fa aquest toc d’atenció de forma pública després d’haver advertit de l’incompliment, en reiterades ocasions, als responsables municipals i especialment al regidor d’Hisenda, el republicà Jaume Puig. Pel regidor de CiU, això pot posar en perill la pròpia estabilitat de l’Ajuntament de Calella tenint en compte les declaracions fetes aquests darrers dies pel conseller Castells on va advertiur que els ajuntaments que no hagin presentat els comptes a la Sindicatura no podrien rebre subvencions.

CiU recorda que es porten "més de 2 anys de retard en l'aprovació dels comptes del 2006, més d'un any en l'aprovació del 2007, més de 6 mesos de retard en l'aprovació de la liquidació del pressupost del 2008 i en cap ocasió ha estat convocada la Comissió especial de Comptes municipals".

Les dades sobre control econòmic de l’Ajuntament de Calella que la Sindicatura de Comptes té penjades al seu lloc web, corroboren les afirmacions fetes per CiU.

El regidor Pedemonte opina que la situació s’ha desencadenat per culpa de l’actitud de "deixadesa de l’equip de govern". Convergència i Unió emplaça a l’equip de govern (PSC i ERC) a regularitzar aquesta situació “d’opacitat” de forma immediata per no exposar-se a quedar-se sense subvencions. Un escenari a hores d’ara hipotètic que en cas de produir-se obligaria a CiU, segons afirmen, a demanar responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques al més alt nivell.