divendres, 13 de novembre del 2009

Retard desproporcionat

El Síndic de Greuges de Catalunya ha donat la raó al grup municipal de CiU en referència al retard en rebre una informació sol·licitada a l'Ajuntament de Calella.

Concretament, la federació havia demanat el 7 d'octubre del 2008 informació sobre l'impacte ambiental que les obres de l'empresa pública Aigües Ter-Llobregat estaven provocant a Calella amb la instal·lació d'una canonada a la zona de la Muntanyeta i que suposaven la tala de diversos arbres. Davant el silenci del consistori, els convergents van tornar a demanar la informació el 20 d'abril del 2009. També va haver-hi silenci i la federació va decidir presentar reclamació davant el Síndic de Greuges el 6 d'agost d'aquest any. Finalment, la resposta de l'Ajuntament de Calella va arribar al cap de gairebé 12 mesos. Un retard que el síndic, Rafael Ribó considera "del tot desproporcionat". Així també ho ha afirmat el regidor de CiU, Albert Torrent.

El síndic de greuges de Catalunya recorda que l'article 164 del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya estableix un termini de 4 dies per considerar silenci de l'administració municipal com a positiu, amb independència d'allò que pugui establir el Reglament d'Organització i Funcionament d'aquest Ajuntament, que en tot cas, no pot ser més restrictiu del que estableix la norma legal. Sigui com sigui, una resposta per part de l'Ajuntament "que arriba molt tard", segons Albert Torrent, i no satisfà els convergents.

El Síndic de Greuges acaba recordant el deure legal de donar resposta a les demandes d'informació que facin els regidors en els termes que preveu la normativa legal en aquesta matèria. En aquest sentit, Albert Torrent destaca que amb el retard en rebre la informació s'obstaculitza una de les feines dels regidors a l'oposició que és fiscalitzar la tasca del govern local.