dimarts, 10 de novembre del 2009

El PP qüestiona el model de taxa del clavegueram

El Partit Popular de Calella proposa modificar la fórmula de càlcul de la taxa de clavegueram per ajustar-la al cost real d’utilització de la xarxa. El regidor Josep Maria Vila planteja un càlcul que es basi en el consum real d’aigua de cada habitatge, al que se li aplicaria un recàrrec; i que no prengui de referència el valor cadastral dels immobles, que és el sistema actual.

Només Convergència i Unió va donar suport, en l’últim ple, a la iniciativa del popular; mentre que els dos socis de govern, PSC i ERC, hi van votar en contra. Els partits de l’executiu van introduir una esmena, que finalment va prosperar en tant que són majoria al plenari, segons la qual encarregaran un estudi a l’empresa subministradora d’aigua però que, sigui com sigui, s’haurà de plantejar en el nou concurs d’adjudicació del servei de clavegueram, que es treurà al 2012.

La taxa de clavegueram que paguen els contribuents calellencs es calcula en base al valor cadastral dels immobles, al qual se li aplica un tipus que, d’acord amb l’anunci fet per l’equip de govern, es congelarà de cara l’any vinent. Una fórmula que, per al grup municipal del Partit Popular, no s’ajusta al cost real del servei i per dos motius: en primer lloc perquè l’evolució del valor cadastral (que es modificarà de cara al 2010) no té relació amb l’ús de les clavegueres. A més a més, i segons els populars, molts edificis que anteriorment eren un sol habitatge s’han convertit en diferents unitats familiars, amb la qual cosa cadascuna d’elles està pagant una taxa en funció del valor del seu immoble tot i utilitzar un mateix tram de claveguera. Davant d’això, el regidor Josep Maria Vila planteja una nova fórmula que pren de base el consum real d’aigua.

Josep Maria Vila indica, a més, que hi ha dues maneres d’aplicar aquest sistema: amb un recàrrec directe al rebut de l’aigua i que sigui després la companyia qui transfereixi els diners a l’Ajuntament de forma trimestral; o a partir dels consums anuals, aplicar un import fixe.

El PP manté que aquesta seria la fórmula més justa i per argumentar-ho, el portaveu del grup municipal, es remet a la liquidació provisional de l’exercici del 2008. Segons Vila, l’Ajuntament va ingressar llavors per la taxa de clavegueram un total de 330 mil euros havent d’assumir, tan sols, 66 mil euros de despeses de manteniment. Una diferència que se situa en els 264 mil euros.

En el ple on es va debatre la proposta de modificació del càlcul de la taxa, Convergència i Unió va donar-hi suport, però els partits del govern no. Però no va ser un no rotund. PSC i ERC van esmenar la moció per tal d’aprovar dos compromisos: encarregar un estudi a l’empresa concessionària del servei, plantejar-ho en el concurs d’adjudicació que es farà l’any 2012 i que, mentrestant, no s’incrementi la taxa en els dos pròxims exercicis. Un últim compromís que Vila posa en dubte.

El regidor del PP va assegurar que, de l’estudi fet pel seu grup sobre 10 poblacions maresmenques, Calella és la que té una taxa de clavegueram més cara.