dimarts, 10 de novembre del 2009

Les obres del FEIL van a bon ritme

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calella ha assegurat que les obres d’urbanització de la riera Capaspre estaran enllestides a finals del 2009, tal i com exigia la convocatòria del Fons Estatal d’Inversió Local. S’està complint la calendarització feta però, no obstant això, Josep Torres ha explicat a Ràdio Calella que l’equip de govern està valorant la possibilitat de demanar una pròrroga al govern espanyol en previsió a qualsevol incidència que pugui passar a partir d’ara. Torres ha dit que cal cobrir-se les espatlles per evitar així perdre la subvenció que financia el total del projecte.

Els treballs a la riera, segons la calendarització feta per l’empresa adjudicatària, han de finalitzar aquest mes de novembre. Hi ha un mes de coixí per esgotar el termini fixat pel pla de reactivació de l’economia espanyola però, tenint en compte que en depèn una subvenció de més de 2 milions 430 mil euros, l’equip de govern de Calella vol anar sobresegur. El regidor d’Urbanisme ha avançat la possibilitat de demanar una pròrroga de 15 dies per evitar qualsevol tipus d'entrebanc.

Un cop finalitzin les obres, se’n farà una inauguració que, el regidor d’Urbanisme, planteja com una celebració ciutadana. Encara no s’ha pensat amb cap data concreta tot i que es preveu que sigui ja entrat l’any 2010.

Les obres d’urbanització superficial de la riera Capaspre s’han fet paral.lelament al cobriment de la pròpia infraestructura. Ho ha permès el fet que hagi sigut una sola empresa, Vias i Construcciones, qui s’ha encarregat dels treballs.

El titular d’Urbanisme de l’Ajuntament de Calella ha volgut, en aquest sentit, destacar la gestió del govern municipal. Ha indicat que si bé el projecte d’urbanització es va licitar per un import de 2 milions 430 mil euros, s’han inclòs finalment unes millores valorades en 300 mil euros més: que seria basicament la recepció de les obres amb la construcció d’un vial lateral a la carretera Nacional 2 i l’arranjament de la vorera del Passeig de les Roques.

Gràcies a la convocatòria del Fons Estatal d’Inversió Local per al 2009, l’Ajuntament ha pogut també remodelar el carrer Jovara, entre Escoles Pies i Sant Joan. Una zona de gairebé 2.500 metres quadrats que s’ha tornat a pavimentar, s’ha canalitzat la xarxa de telecomunicacions i s’han instal.lat jardineres elevades amb sistema de reg incorporat. Uns treballs que s’han concentrat a l’estiu, la qual cosa ha causat molèsties als veïns.

La remodelació del carrer Jovara ha suposat una inversió de 356 mil euros. el tercer i últim projecte subvencionat pel Pla Zapatero ha estat la substitució d’una canonada d’aigua que passa per la carretera i que estava força malmesa. En aquest cas, l’import de l’actuació ha estat de 140 mil euros.