dimecres, 11 de novembre del 2009

Nous paràmetres per al càlcul de la taxa de clavegueram

A partir del 2011 la taxa de clavegueram a Calella es calcularà en funció de l’aigua consumida per cada habitatge. El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Calella ha assegurat que la proposta feta pel PP serà la que regirà el concurs d’adjudicació del servei de manteniment de la xarxa. Jaume Puig ha indicat que, tal i com va explicar en l’últim ple, no és possible canviar-lo ara perquè això significaria modificar els paràmetres de la concessió actual. Puig ha aprofitat també per insistir que la taxa es congelarà i que l’any 2010 i el 2011 els ciutadans pagaran el mateix que aquest 2009.

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Calella ha esvaït dubtes. Responent a les declaracions del regidor del Partit Popular, Jaume Puig ha volgut deixar clar que l’anunci fet per l’equip de govern sobre la congelació de la taxa de clavegueram es farà efectiva malgrat l’entrada en vigor dels nous imports del cadastre. Aquesta és la base que s’utilitza ara per calcular la taxa i que es modificarà l’any 2011. Serà llavors, amb el nou concurs d’adjudicació del servei de manteniment quan s’inclourà la proposta del PP que consisteix en estipular el preu de la taxa en funció de l’aigua consumida.

De fet, el regidor d’Hisenda ha avançat que la partida d’ingressos per la taxa de manteniment de clavegueram que s’ha contemplat en l’esborrany de pressupost per al 2010 és de 300 mil euros, el mateix import amb què es va tancar l’exercici passat. Al marge d’això, Jaume Puig ha indicat que qualsevol contribuent podria reclamar la devolució de la diferència en cas que se li cobri un import diferent.

En quant a la relació entre ingressos per la taxa i despeses de manteniment, que el regidor del PP va xifrar en 264 mil euros a favor de l’Ajuntament, el titular d’Hisenda ha declarat que s’han d’incloure com a despeses algunes actuacions a la xarxa.

El PP, però, no comparteix les explicacions donades pel govern de Calella. Els populars creuen que les inversions no poden tenir la consideració de feines de manteniment.